Wellness jako životní styl

Wellness neboli pocit pohody a zdraví, je preventivní alternativou pro zdravý životní styl, skvělou tělesnou kondici,  duševní aktivitu, harmonii těla, mysli i duše. Není rozhodně v protikladu ke klasické lázeňské léčbě. Naopak, pro řadu klientů je z časových důvodů jedinou možnou formou, jak se seznámit s atmosférou lázeňského místa a vyzkoušet tradiční či nové procedury. Díky účinné relaxaci a regeneraci je možné docílit i během krátké doby upevnění zdraví, znovunalezení smyslovosti a životních požitků, přeladění mysli pozitivním směrem a opětovnému získání energie a radosti ze života. Právě proto se stává wellness součástí moderního životního stylu.

Beauty jako nezbytnost

Beauty neboli péče o krásu přináší jedinci uspokojení ze sebe samého, zvýšení sebevědomí a pozitivně se odráží na vyrovnané psychice a přispívá k pocitu životní pohody.

 

  • záruka vysoké odborné péče při poskytování lázeňských a rehabilitačních procedur

  • využívání přírodních léčivých zdrojů - především vřídelní karlovarské vody a rašeliny

  • jedinečná paleta procedur a jejich doporučené kombinace

  • nabídka jednodenních či vícedenních programů.